200124 16 het gezamenlijke werk krijgt de cnetrale plek in de winkel