200124 15 het gezamenlijke werk krijgt de cnetrale plek in de winkel