200124 14 het gezamenlijke werk krijgt de cnetrale plek in de winkel